Om Dale Industripark

Dale Industripark administreres av Umoe Sterkoder AS.

Anlegget har et samlet areal på ca 90 da, hvorav 15 da verksted, lager og kontorfasiliteter. Anlegget ligger sentralt i Kristiansund ytre havn, og omfatter 3 kaier. Det er kaier med god bæreevne og mulighet for krevende løfteoperasjoner.
Vann, strøm, gass og luft er lagt fram til de fleste kaiene. Kontorfasiliteter med tele- og datanettverk tilknyttet kaianleggene. Anleggene med tilhørende fasiliteter og utstyr er velegnet for variert næringsvirksomhet rettet mot maritime miljøer.

I 2008 ferdigstilles et nytt kontorbygg rettet mot industrielt leiemarked.
Anlegget er ledig for flere leietakere for service- eller industrietablering.

Flyfoto1.jpg


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no