Fleksibilitet og høy servicegrad er vårt motto

Borgland Dolphin ved Umoe Sterkoder
Borgland Dolphin ved Dale Industripark
  • 2 kaier 
  • Kaikran kapasitet inntil 60 tonn
  • Bæreevne kai 30 tonn/m2
  • DnV fortøyningssystem
  • Poller brukslast P=230 tonn
  • ISPS godkjent havn

Dale Industripark ligger sentralt i Kristiansund ytre havn med enkel
innseiling fra Trondheimsleia. Det er tre kaier, der den ene er spesielt
egnet for tunge løfteoperasjoner. På den ene kaien er det installert en solid kaikran.
Virksomheter rettet mot rigg- og skipsmarkedet er etablert på området.


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no